Certificats disponibles

Certificat de residència (viatges)

Acreditació de la residència dels sistemes d'emissió de bitllets i la seva utilització quan s'emetin bitllets subvencionats

Iniciar tràmit

Certificat d'empadronament

Certificat que acredita el domicili en el qual habita la persona en qüestió

Iniciar tràmit