Política de privadesa i de protecció de dades

Política de privadesa
A través d'aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d'oferir-vos el millor servei i amb l'objectiu de facilitar-ne l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat de les persones visitants i la seva freqüència d' utilització. A aquest efecte, l'Ajuntament de Felanitx utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis dInternet.

L'Ajuntament de Felanitx no utilitza galetes per recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d'acc és. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen).

El portal del qual és titular l' Ajuntament de Felanitx conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals li són alienes. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vost è pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades
A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l'Ajuntament de Felanitx.

Responsable del tractamen
t
Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Ajuntament de Felanitx.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de Felanitx duu a terme es troba disponible al següent registre d'activitats de l'Ajuntament de Felanitx.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de Felanitx i que estan accessibles al registre d'activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament de Felanitx, per al compliment de missions realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament de Felanitx, així com quan la finalitat del tractament requereixi el consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts a la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets de les persones interessades
Per sol·licitar l'accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals oa oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit al responsable del tractament, en aquest cas, Ajuntament de Felanitx, Plaça Constitució, 1 07200 Felanitx o al registre electrònic de l'Ajuntament de Felanitx: Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte del DPD: dpd@felanitx.org

Avís legal
Aquest portal web, el titular del qual és Ajuntament de Felanitx, amb NIF P0702200G, domicili: plaça Constitució, 1 , 07200 Felanitx, i telèfon 971580051, està constituït pels llocs web associats als dominis felanitx.orgajfelanitx.eadministracio.cat :

Seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx que s'accedeix mitjançant l'enllaç:
http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
 
Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a l'Ajuntament de Felanitx i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
L'Ajuntament de Felanitx no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal. L'Ajuntament de Felanitx tampoc no respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

L'Ajuntament de Felanitx es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L'Ajuntament de Felanitx no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la dita informació.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes a la Seu Electrònica, publicats segons el que preveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic , per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció.

Seu Electrònica
D'acord amb allò establert per l'article 12 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, l'Ajuntament de Felanitx es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través de la Seu Electrònica http://ajfelanitx.eadministracio.cat/

Portal de transparència
A través de la informació publicada al portal de transparència, l'Ajuntament de Felanitx atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

Legislació aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la legislació espanyola.