Certificat d'empadronament

Exemple de DNI vàlid: 12345678X. Exemple de Targeta de resident vàlida: X012345678 podent ser 8 o 9 dígits.
El teu primer llinatge.
La teva data de naixement amb format d/m/y. La data ha de ser inferior a l'actual.
Prefix sense espais, caràcters o zeros inicials
S'enviarà un missatge SMS a aquest número per confirmar l'autoria de la sol·licitud
Cancel·la